logo

Meer Milieu

Het milieu ligt u nauw aan het hart? In 2008 werd ons het FSC®-certificaat (Forest Stewardship Council) toegekend. Dit certificaat staat garant voor papiersoorten afkomstig van bossen die op een duurzame manier worden beheerd. Wat gerooid wordt, wordt ook weer aangeplant. De bossen dienen ook te voldoen aan een hele reeks normen die getuigen van respect voor ecologie, natuur en cultuur. Vraag naar deze milieuvriendelijke papiersoorten; het gamma breidt voortdurend uit.

Maar er is nog Meer Milieu! Eigenlijk is heel onze productie afgestemd op milieuvriendelijkheid. Onze standaard-papiersoorten zijn chloorvrij. Op al onze persen wordt alcohol gereduceerd gedrukt met inkten op plantaardige basis. De drukvormbezetting wordt altijd geoptimaliseerd met een minimale papierafval tot gevolg. Het afval wordt gesorteerd en selectief opgehaald om gerecycleerd te worden. Ecologisch werken vraagt een groot engagement, dat aanpassingen vraagt in alle geledingen van het bedrijf.

Wij hebben een boon voor het milieu en engageren ons graag.

Wij volgen de natuur zoals
een vlieger
de wind